Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-VI-48-n1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over verankering van de democratische rechtsstaat in de Grondwet (Herdruk)
Dossiernummer 34000-VI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015
Identifier kst-34000-VI-48-n1
Indiener M.A. Berndsen-Jansen
Indiener A.G. Schouw
Ondernummer 48
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over verankering van de democratische rechtsstaat in de Grondwet (Herdruk)
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015
Versie informatie Herdruk