Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634000-VI nr. 106

34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2015

Tijdens het Algemeen Overleg met de Commissie voor Veiligheid en Justitie op 23 april 2015 (Kamerstuk 34 000 VI, nr. 88) heb ik toegezegd, uw Kamer een afschrift te sturen van de protocollen die tussen de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking (de Commissie-Oosting) en de betrokken instanties zouden worden opgesteld. Inmiddels heeft de Commissie met de betrokken instanties protocollen vastgesteld over de verstrekking van informatie die berust bij het Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal Belastingdienst en de Belastingdienst, c.q. over de verstrekking van informatie die berust bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie.

Een afschrift van beide protocollen treft u hierbij aan1.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.