Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-V-22".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Knops en Voordewind over bespreekbaar maken van de ontwikkelingen in Turkije binnen de NAVO
Dossiernummer 34000-V
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015
Identifier kst-34000-V-22
Indiener R.W. Knops
Indiener J.S. Voordewind
Ondernummer 22
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Knops en Voordewind over bespreekbaar maken van de ontwikkelingen in Turkije binnen de NAVO
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015