Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-J nr. 9

34 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de geschatte piekafvoer van 16.000 m3/s nu en 18.000 m3/s in 2100 bij Lobith zich slecht verhoudt tot de afvoer van 14.600 m3/s die thans gehanteerd wordt in Nordrhein-Westfalen;

overwegende dat een piekafvoer van 18.000 m3/s fysiek gezien alleen mogelijk is wanneer Duitsland torenhoge dijken bouwt die de rivier kunstmatig versnellen;

van mening dat niet nu al projecten ter hand genomen moeten worden die anticiperen op een dergelijke hypothetische situatie;

verzoekt de regering, terughoudendheid te betrachten bij het starten van rivierprojecten die gebaseerd zijn op een piekafvoer waar door veel partijen vraagtekens bij worden gezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling