Kamerstukken in dossier 34000-J

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015; Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 34000-J, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Smaling over een evenwichtige verdeling tussen budgetten voor waterveiligheid en voor ruimtelijke adaptatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 34000-J, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Smaling over prioriteit voor het versterken van dijkring 42 en 48

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 34000-J, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Smaling en Bisschop over een nationaal programma bodemdaling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 34000-J, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Smaling over knelpunten voor de drinkwaterwinning door bodemverontreiniging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 34000-J, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Geurts over nader onderzoek naar sluizen in de Nieuwe Waterweg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 34000-J, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Geurts over de gevolgen van het zout worden van het Volkerak-Zoommeer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 34000-J, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Jacobi c.s. over een Deltaplan Zoet Water en Waterkwaliteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 34000-J, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Jacobi en Visser over geen maatregelen nemen vóór de stresstest zoetwatervoorziening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 34000-J, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Jacobi en Hachchi over de middelen uit het Deltafonds die zijn gereserveerd voor de Kaderrichtlijn Water

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 34000-J, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal