Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-J nr. 4

34 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

Nr.4 MEDEDELING

16 september 2014

Het Deltaprogramma 2015 «Werk aan de delta. De beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden», zoals genoemd in de memorie van toelichting (34 000 J, nr. 2, blz. 3) is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.