Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-J nr. 19

34 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op het gebied van innovatie, energie en duurzaamheid bij waterschappen nog veel winst is te behalen;

overwegende dat het uit pilots al mogelijk blijkt, waterschappen energieneutraal te laten werken;

verzoekt de regering, samen met de waterschappen te inventariseren wat er nodig is om alle waterschappen in 2025 energieneutraal te laten zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Jacobi

Bisschop