Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-J nr. 10

34 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat miljarden besteed lijken te worden aan riviermaatregelen gebaseerd op een piekafvoer van de Rijn die ver uitstijgt boven waarden die de komende decennia aannemelijk lijken;

constaterende dat juist de frequentie van felle, lokale regenbuien lijkt te zijn toegenomen;

constaterende dat gemeenten en waterschappen te weinig middelen hebben om deze problemen in stad, dorp en buitengebied ter hand te nemen;

verzoekt de regering, de komende jaren een evenwichtige verdeling te bewerkstelligen tussen budgetten die gerelateerd zijn aan de deltabeslissing Waterveiligheid en de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling