Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33997-89".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-795142
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-12-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken archief en index MH17
Dossiernummer 33997
Dossiertitel Vliegramp MH17
Identifier kst-33997-89
Indiener G.A. van der Steur
Ondernummer 89
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-12-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vliegramp MH17; Brief regering; Stand van zaken archief en index MH17
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017