Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-02-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33997-30".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-459928
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-02-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Lijst van vragen en antwoorden over stand van zaken brief MH17 d.d. 18 december 2014
Dossiernummer 33997
Dossiertitel Vliegramp MH17
Identifier kst-33997-30
Indiener I.W. Opstelten
Indiener W.J. Mansveld
Indiener J.A. Hennis-Plasschaert
Indiener A.G. Koenders
Ondernummer 30
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-02-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vliegramp MH17; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over stand van zaken brief MH17 d.d. 18 december 2014
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2014-2015