33 997 Vliegramp MH17

Nr. 131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 januari 2019

Hierbij informeer ik uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, dat op 22 januari 2019 te Den Haag het Memorandum of Understanding (MoU) inzake financial support for prosecuting the perpetrators of the downing of flight MH17 is getekend door de landen wiens opsporingsautoriteiten samenwerken in het Joint Investigation Team (JIT). Deze overeenkomst volgt op het MoU inzake politieke samenwerking dat de JIT-landen ondertekenden op 20 september 2017 (Kamerstuk 33 997, nr. 108).

Met dit MoU bevestigen Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland bepaalde financiële lasten voor de berechting van de verdachten van het neerhalen vlucht MH17 gezamenlijk te zullen dragen. Zoals eerder aan uw Kamer gemeld worden de kosten voor OM, rechtspraak en getuigenbescherming alleen door Nederland gedragen.

Bij deze brief doen we uw Kamer de tekst van het MoU en de bijlage inzake de Rules of Procedure for the Financial Oversight Committee MH17 toegaan1.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 en de berechting van deze personen blijft de hoogste prioriteit van het kabinet. Het kabinet heeft alle vertrouwen in de voorzetting van de goede samenwerking met de JIT-landen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven