33 997 Vliegramp MH17

Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 september 2017

Hierbij informeer ik uw Kamer, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dat op 20 september 2017 en marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het politieke Memorandum of Understanding (MoU) inzake politieke samenwerking en steun met betrekking tot de vervolging en berechting van de verantwoordelijken voor het neerhalen van vlucht MH17 is getekend door de landen wiens opsporingsautoriteiten samenwerken in het Joint Investigation Team (JIT). Bij deze brief doen we uw Kamer de Engelstalige tekst van het MoU toekomen, inclusief een Nederlandse vertaling1.

In deze politieke schriftelijke overeenkomst bekrachtigen Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland de politieke steun en samenwerking ten behoeve van de vervolging en berechting van MH17-verdachten in Nederland.

De JIT-landen committeren zich hiermee nogmaals expliciet aan implementatie van resolutie 2166 van de VN-Veiligheidsraad. Ook benadrukken de JIT-landen dat zij zullen blijven samenwerken met de internationale gemeenschap.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 en de berechting van deze personen blijft de hoogste prioriteit van het kabinet. Het kabinet heeft alle vertrouwen dat de goede samenwerking met de JIT-landen en de opsporingsautoriteiten in de JIT-landen zal blijven bestaan.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven