Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33979-42".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Ouwehand en Thieme over uitfaseren van vruchtbaarheidshormonen in de melkveehouderij
Dossiernummer 33979
Dossiertitel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)
Identifier kst-33979-42
Indiener E. Ouwehand
Indiener M.L. Thieme
Ondernummer 42
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van de leden Ouwehand en Thieme over uitfaseren van vruchtbaarheidshormonen in de melkveehouderij
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015