Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33979-31".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 26, dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur (met zware voorhang) regels kunnen worden gesteld over de weidegang van melkvee
Dossiernummer 33979
Dossiertitel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)
Identifier kst-33979-31
Indiener E.M.A. Smaling
Indiener J.F. Klaver
Indiener E. Ouwehand
Indiener A.G. Schouw
Ondernummer 31
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Amendement; Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 26, dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur (met zware voorhang) regels kunnen worden gesteld over de weidegang van melkvee
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2014-2015