Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33975-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid De Graaf over de rekening voor de taaltoets neerleggen bij deelnemer
Dossiernummer 33975
Dossiertitel Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)
Identifier kst-33975-15
Indiener M. de Graaf
Ondernummer 15
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB); Motie; Motie van het lid De Graaf over de rekening voor de taaltoets neerleggen bij deelnemer
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015