Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533972 nr. 17

33 972 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID MADLENER

Ontvangen 13 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel N, komt te luiden:

N

In artikel 134, eerste lid, onderdeel c, wordt «het kortetermijnherstelplan, bedoeld in artikel 140» vervangen door: het herstelplan, bedoeld in artikel 138.

II

Artikel II, onderdeel L, komt te luiden:

L

In artikel 129, eerste lid, onderdeel c, wordt «het kortetermijnherstelplan, bedoeld in artikel 135» vervangen door: het herstelplan, bedoeld in artikel 133.

Toelichting

Het kan zijn dat het pensioenfonds als onderdeel van het herstelplan moet korten, ook al zit het fonds boven de 105%. Dit amendement beoogt dat er geen kortingen zullen worden toegepast boven de 105% dekkingsgraad.

Daartoe vervallen de wijzigingen in artikel I, onderdeel N (artikel 134 Pensioenwet) en artikel II, onderdeel L, (artikel 129 Wet verplichte beroepspensioenregeling).

Madlener