Kamerstukken in dossier 33972

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33972, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 33972, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33972, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Amendement; Amendement van het lid Klein dat regelt dat de haalbaarheidstoets een prominentere rol krijgt om te toetsen of een fonds voldoende vermogen heeft om toekomstbestendig te kunnen indexeren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33972, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Amendement; Amendement van het lid Klein dat regelt dat pensioenfondsen meer vrijheden krijgen om het vermogen boven de vereiste dekkingsgraad in te zetten voor inhaalindexatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33972, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Amendement; Amendement van het lid Klein dat regelt dat pensioenfondsen meer vrijheden krijgen om over te gaan tot uitkering van een eenmalige compensatie voor gepensioneerden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33972, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Amendement; Amendement van het lid Schouten c.s. dat regelt dat fondsen 1/5e deel in plaats van 1/10e deel van het vermogensoverschot mogen gebruiken voor inhaalindexatie boven een dekkingsgraad die nodig is om volledig te indexeren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33972, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Amendement; Amendement van het lid Madlener dat regelt dat fondsen kunnen indexeren bij een dekkingsgraad van 105% of hoger

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33972, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Amendement; Amendement van het lid Madlener dat regelt dat er geen kortingen zullen worden toegepast boven de 105% dekkingsgraad

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33972, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Amendement; Amendement van het lid Ulenbelt dat de toeslagdrempel van 110% op 105% stelt en de grens voor de mogelijkheid tot volledige indexatie terugbrengt naar 125% in plaats van 130%

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33972, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal