Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533972 nr. 15

33 972 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN C.S.

Ontvangen 13 oktober 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel O, subonderdeel 2, wordt in het tweede lid, onderdeel c, «een tiende» vervangen door: een vijfde

II

In artikel II, onderdeel M, subonderdeel 2, wordt in het tweede lid, onderdeel c, «een tiende» vervangen door: een vijfde.

Toelichting

Dit amendement regelt dat fondsen 1/5e deel in plaats van 1/10e deel van het vermogensoverschot mogen gebruiken voor inhaalindexatie boven een dekkingsgraad die nodig is om volledig te indexeren.

Op deze manier krijgen fondsen bij hoge dekkingsgraden meer bewegingsvrijheid om gemiste indexatie of reparatie van kortingen goed te maken.

Schouten Lodders Vermeij Van Weyenberg Dijkgraaf