Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-09-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33965-23".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-579106
Bijlage blg-579110
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Besluit ACM over verhoging gebruiksvergoeding en benchmark gebruiksvergoeding spoorgoederenvervoer
Dossiernummer 33965
Dossiertitel Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)
Identifier kst-33965-23
Indiener W.J. Mansveld
Ondernummer 23
Onderwerp Verkeer | Spoor
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-09-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32); Brief regering; Besluit ACM over verhoging gebruiksvergoeding en benchmark gebruiksvergoeding spoorgoederenvervoer
Uitgiftedatum 2015-09-09
Vergaderjaar 2014-2015