Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633962 nr. D

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

D BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2015

Uw Kamer heeft het voorlopig verslag Omgevingswet vastgesteld op 17 november en heeft verzocht de antwoorden uiterlijk 11 december 2015 te ontvangen. Vanwege de omvang en de benodigde interdepartementale afstemming heb ik beperkt langer de tijd nodig. Ik zal u mijn antwoorden uiterlijk 18 december doen toekomen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus