Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 33962 nr. 99

Gepubliceerd op 22 juni 2015 10:27

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 99 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 18 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.2a wordt volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. In een omgevingsvisie van provinciale staten en Onze Minister worden de grenzen van artikel 2.3 acht genomen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat provinciale staten en de Minister van Infrastructuur en Milieu bij het vaststellen van de provinciale omgevingsvisie onderscheidenlijk de nationale omgevingsvisie het subsidiariteitsbeginsel in acht nemen, zoals vastgelegd in artikel 2.3.

Bij het bepalen en onderbouwen wat van provinciaal of nationaal belang is, zal de omgevingsvisie van respectievelijk provincie of Rijk een belangrijke rol spelen. Om het subsidiariteitsbeginsel op goede wijze door te voeren, vindt de indiener het daarom van belang dat ook bij het opstellen van de omgevingsvisie het subsidiariteitsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 2.3 van het voorliggende wetsvoorstel in acht genomen wordt.

Bisschop


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl