Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 33962 nr. 95

Gepubliceerd op 19 juni 2015 13:40

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 95 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 17 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onder a, wordt na «kan worden behartigd» ingevoegd: , en voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van deze wet.

2. In het tweede lid, onder b, vervalt: een doelmatige en doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van deze wet of.

Toelichting

De indiener hecht grote waarde aan goede verankering van het subsidiariteitsbeginsel, zodat recht wordt gedaan aan het uitgangspunt «decentraal wat kan, centraal wat moet». De alternatieve opsomming in artikel 2.3, tweede lid, van het voorliggende wetsvoorstel geeft provincies echter de ruimte om taken en bevoegdheden naar zich toe te trekken zonder de voorwaarde dat sprake is van een provinciaal belang, zolang het nodig wordt geacht voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van taken en bevoegdheden (onderdeel b). De indiener verwijst ook naar de kritiek van Raad van State en de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (De Graaf e.a., 2015) op deze alternatieve opsomming. De indiener stelt daarom voor om «voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van deze wet» te verwijderden uit onderdeel b van het tweede lid en dit te betrekken bij de opsomming in onderdeel a van het tweede lid.

Bisschop


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl