33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 172 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VELDMAN EN RONNES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 119

Voorgesteld 1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er kritiek is op de werking van de ladder van duurzame verstedelijking,

constaterende dat uit een monitor van het PBL blijkt dat de ladder van duurzame verstedelijking amper wordt toegepast,

constaterende dat er een evaluatie plaatsvindt van de ladder van duurzame verstedelijking welke uiterlijk begin 2017 wordt opgeleverd,

overwegende dat dit weinig ruimte laat om een gewijzigde ladder van duurzame verstedelijking mee te nemen in de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet,

verzoekt de regering in te zetten op een versimpeling van de ladder van duurzame verstedelijking,

en gaat over tot de orde van de dag

Veldman

Ronnes

Naar boven