33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 131 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 24 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het uitgaan van «vertrouwen» het beste werkt wanneer zo veel mogelijk mensen inzien dat ruimtelijke kwaliteit in ieders belang is, nu en later;

overwegende dat ruimtelijke kwaliteit begint bij de eigen voordeur en ophoudt bij de achterdeur van Planeet Aarde;

overwegende dat het daarom wenselijk is een bevolking te hebben die vaardigheden heeft ontwikkeld in het wegen van individueel tegen collectief nut en van zowel sociale, economische als ecologische waarden;

verzoekt de regering, één of meerdere interactieve games te laten ontwikkelen die:

  • harde en zachte waarden van de fysieke leefomgeving goed met elkaar verbinden;

  • het leren denken in verschillende ruimte- en tijdschalen ondersteunen;

  • inzichtelijk maken hoe het maken van afwegingen zich vertaalt in keuzes voor de inrichting van de fysieke leefomgeving;

  • zowel individueel als in de aardrijkskundeles goed toepasbaar zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven