33 952 Schaliegas

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 5 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verbieden van schaliegaswinning in uitsluitend grondwaterbeschermingsgebieden ontoereikend is voor de veiligstelling van de Nederlandse drinkwatervoorziening;

constaterende dat provincies een wettelijke taak hebben om gebieden aan te wijzen voor de bescherming van de drinkwatervoorziening;

verzoekt de regering om, schaliegaswinning volledig uit te sluiten in alle grondwaterbeschermingsgebieden, alle boringvrije zones en alle gebieden aangewezen als strategische toekomstige grondwatervoorraden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Dik-Faber

Van Veldhoven

Naar boven