Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533952 nr. 23

33 952 Schaliegas

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door het aannemen van de motie-Samsom/Van Ojik op stuk nr. 50 (31 795) deze kabinetsperiode geen besluit tot het verlenen van een vergunning om te boren naar schaliegas genomen zal worden;

overwegende dat de bevolking in de mogelijk betrokken schaliegaswingebieden in Nederland duidelijkheid willen hebben of er een kans bestaat dat een volgend kabinet wel vergunningen kan afgeven;

verzoekt de regering, alle voorbereidende onderzoeken uit te voeren in deze kabinetsperiode;

verzoekt de regering tevens om, als de onderzoeksresultaten daartoe aanleiding geven, de betreffende gebieden duidelijkheid te geven dat er geen schaliegaswinning zal plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein