Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533952 nr. 22

33 952 Schaliegas

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de winning van schaliegas in de nabije toekomst niet aan de orde is;

overwegende dat de urgentie van het onderzoek naar schaliegaswinning en het opstellen van een milieueffectrapportage en een Structuurvisie Schaliegas daarmee sterk verminderd is;

overwegende dat onderzoek naar kansrijke vormen van opwekking en benutting van duurzame energie de hoogste prioriteit heeft;

verzoekt de regering, de route richting Structuurvisie Schaliegas af te sluiten en uitgespaarde middelen in te zetten voor een versnelde omschakeling naar duurzaam energiegebruik,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling