Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533952 nr. 21

33 952 Schaliegas

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat schaliegaswinning in Nederland geen serieuze optie meer is;

verzoekt de regering, vanwege dit feit ook geen proefboringen te laten plaatsvinden en vergunningen dienaangaande niet te verlengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling