Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533952 nr. 20

33 952 Schaliegas

Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Nederland afvalwater van mijnbouwactiviteiten diep onder de grond wordt gepompt omdat het te vuil is om op het oppervlaktewater te lozen en te duur is om te zuiveren;

overwegende dat hierbij een risico bestaat op grondwaterverontreiniging en aardbevingen;

overwegende dat de Minister in het kader van de Structuurvisie Schaliegas stelt dat als hergebruik van «retourwater» niet mogelijk is, het gezuiverd moet worden tot een kwaliteit waarop het geloosd mag worden;

verzoekt de regering, bij het afgeven van nieuwe vergunningen onder de Mijnbouwwet de voorwaarde te stellen dat afvalwater gezuiverd moet worden tot een kwaliteit waarop het geloosd mag worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Dik-Faber