Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533952 nr. 18

33 952 Schaliegas

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat aardbevingen schade kunnen veroorzaken aan zowel actieve als verlaten boorputten voor olie- en gaswinning en dat hierdoor milieuschade kan ontstaan;

verzoekt de regering, vergunninghouders te verplichten om na een aardbeving alle putten in de buurt van het epicentrum van de aardbeving te inspecteren op integriteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren