Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533952 nr. 16

33 952 Schaliegas

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen noodzaak is tot het boren naar en winnen van schaliegas in Nederland;

verzoekt de regering om, de voorbereidingen voor de Structuurvisie Schaliegas en onderzoek naar schaliegaswinning te beëindigen en om het bespaarde budget te investeren in onderzoek naar innovatieve, hernieuwbare energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren

Ouwehand