33 952 Schaliegas

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S.

Voorgesteld 5 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Nederland 60% van het drinkwater uit grondwater wordt geproduceerd;

constaterende dat de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening van nationaal belang is;

overwegende dat er geen onaanvaardbare risico's mogen worden genomen die kunnen leiden tot vervuiling van huidige en toekomstige grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening;

verzoekt de regering om, onaanvaardbare risico's ten aanzien van het grondwater uit te sluiten in de Structuurvisie Schaliegas en te onderzoeken of de 1.000 meter-grens deze risico's adequaat uitsluit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Jacobi

Agnes Mulder

Van Veldhoven

Naar boven