33 931 EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167

Nr. 13 MEDEDELING

17 juni 2016

Bij de Tweede Kamer is een vertrouwelijke brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juni 2016 ontvangen over de IORP-richtlijn.

Deze brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven