Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-11-2014 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33917-C".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van antwoord
Dossiernummer 33917
Dossiertitel Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)
Identifier kst-33917-C
Ondernummer C
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones); Memorie van antwoord
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2014-2015