Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 50

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31

Ontvangen 10 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 9.1.2, tweede lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat zorgverleners of zorginstellingen medische persoonsgegevens van een persoon alleen met zijn toestemming aan het CIZ kunnen verstrekken. Door het vervallen van het tweede lid van artikel 9.1.2. geldt de situatie die al in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staat beschreven (art. 7:457 BW). Dat artikel zegt dat gegevens alleen verstrekt mogen worden indien er toestemming is van de cliënt en de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.

Otwin van Dijk Bergkamp