Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 45

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 9 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 4.2.1, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, wordt na «kunnen verlenen» ingevoegd: en de verzekerde hiertoe de bestedingsmacht geeft.

Toelichting

Indiener is van mening dat de eigen keuzes die verzekerden al dan niet samen met hun familie willen maken van groot belang zijn. Dit gaat uiteindelijk ook leiden tot een lagere zorgvraag. Door de verzekerden ook de mogelijkheid te geven om zelf te bepalen waar ze hun zorg betrekken, wordt volledig tegemoet gekomen aan de eigen regie die in ieder geval beoogd wordt in de Wlz. Door dit amendement krijgt deze zijn plek in de wet zelf.

Keijzer