Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 28

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 5 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.2.4, derde lid, vervalt «die betrekking heeft op het in dat lid bedoelde vermogen,».

Toelichting

Indiener is van mening dat een algemene maatregel van bestuur gericht op de eigenbijdragesystematiek altijd dient te worden voorgehangen bij de Staten-Generaal. In het huidige artikel 3.2.4, derde lid, van het wetsvoorstel is bepaald dat voorhang wat betreft de eigenbijdragesystematiek alleen plaatsvindt indien de algemene maatregel van bestuur betrekking heeft op vermogensbestanddelen. Met dit amendement komt die beperking te vervallen.

Bergkamp