Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 19

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK

Ontvangen 3 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 8.1.1, zesde lid, wordt «informatie en advies» vervangen door: onafhankelijke informatie en advies.

Toelichting

Verzekerden en/of hun vertegenwoordigers krijgen op grond van artikel 8.1.1, zesde lid van het wetsvoorstel recht op cliëntondersteuning. Indiener acht het van belang dat deze ondersteuning onafhankelijk is. Dat wordt met onderhavig amendement geregeld.

De verzekerde moet erop kunnen vertrouwen dat de ondersteuning die hem of haar wordt geboden volledig onafhankelijk is van het besluit dat de Wlz-uitvoerder/zorgkantoor uiteindelijk neemt. Het belang van de verzekerde moet het enige belang zijn dat meetelt voor de cliëntondersteuner.

Bergkamp Otwin van Dijk