Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633885 nr. 31

33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Nr. 31 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22

Voorgesteld 21 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het lokaal gevoerde prostitutiebeleid zowel de belangen van sekswerkers zou moeten behartigen als de veiligheid van de samenleving;

van mening dat de inspraak van sekswerkers op lokaal prostitutiebeleid leidt tot een beter beleid dat de belangen van de sekswerkers beter dient en daarmee beter gedragen wordt;

verzoekt de regering om, in gesprek met de VNG te treden om te proberen te komen tot een handleiding waarin wordt opgenomen hoe gemeenten een vertegenwoordiging van sekswerkers, zij het sekswerkers werkend binnen de gemeenten dan wel verenigd in een van de belangenorganisaties, actief betrekt bij de ontwikkeling van lokaal prostitutiebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Volp

Kooiman

Swinkels