Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633885 nr. 29

33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Nr. 29 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 juni 2016

Artikel I van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel G wordt in artikel 28 «indien daar bedrijfsmatig prostitutie plaatsvindt» vervangen door: indien in die woning tevens een seksinrichting is gevestigd waarvoor een vergunning is verleend.

Toelichting

Met deze wijziging wordt een terminologische oneffenheid hersteld.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur