Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633885 nr. 23

33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S.

Voorgesteld 16 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met het schrappen van de registratieplicht ook het contactmoment tussen sekswerker en gemeenten is komen te vervallen;

overwegende dat een dergelijk contactmoment voordelen kent waar het gaat over voorlichting over onder andere rechten, plichten, risico's en hulpverlening;

overwegende dat het contactmoment nu door de exploitant moet worden bewerkstelligd, en gemeentelijke toezichthouders alsnog zullen moeten toezien op naleving hiervan;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat voorlichting en informatievoorziening aan sekswerkers door gemeenten en/of GGD plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Van Tongeren

Swinkels