Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633885 nr. 21

33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN SWINKELS

Voorgesteld 16 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een aantal gemeenten zoals Groningen nu al sekswerkers verplichten zich te registreren;

verzoekt de regering, in goed overleg met de VNG gemeenten te weerhouden van de invoering van een registratieplicht voor sekswerkers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Swinkels