Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633885 nr. 20

33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN SEGERS

Voorgesteld 16 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat jongeren vanaf 16 jaar de mogelijkheid hebben een prostituee te bezoeken;

constaterende, dat het – zeker ook in de strijd tegen mensenhandel – gewenst is dat bezoekers kunnen beoordelen of er sprake is van een legale situatie en of er signalen zijn van mensenhandel, dwang of uitbuiting;

van mening dat hogere leeftijdsgrenzen gewenst zijn;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe hogere leeftijdsgrenzen kunnen bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel, dwang en uitbuiting in de prostitutiebranche en te komen met voorstellen om de leeftijdsgrens te verhogen en de Kamer uiterlijk 1 januari 2017 hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Segers