Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633885 nr. 17

33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 16 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wetsvoorstel Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche een evaluatiebepaling bevat;

verzoekt de regering bij de evaluatie van de wet in ieder geval aandacht te schenken aan:

  • de rol die klanten in de illegale en onvergunde sector hebben bij het in stand houden daarvan;

  • het ontbreken van een landelijke registratieplicht;

  • de mate waarin gemeenten, GGD, politie en andere betrokkenen binnen de kaders van deze wet in staat zijn misstanden binnen de thuisprostitutie aan te pakken;

  • de wijze waarop gemeenten handhavend en regulerend kunnen optreden en de effectiviteit van gemeentelijk beleid in de bestrijding van misstanden in de seksbranche,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Van Toorenburg