Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33885 nr. 17

Gepubliceerd op 17 juni 2016 15:38

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 16 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wetsvoorstel Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche een evaluatiebepaling bevat;

verzoekt de regering bij de evaluatie van de wet in ieder geval aandacht te schenken aan:

  • de rol die klanten in de illegale en onvergunde sector hebben bij het in stand houden daarvan;

  • het ontbreken van een landelijke registratieplicht;

  • de mate waarin gemeenten, GGD, politie en andere betrokkenen binnen de kaders van deze wet in staat zijn misstanden binnen de thuisprostitutie aan te pakken;

  • de wijze waarop gemeenten handhavend en regulerend kunnen optreden en de effectiviteit van gemeentelijk beleid in de bestrijding van misstanden in de seksbranche,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Van Toorenburg


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl