Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633885 nr. 16

33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN OOSTEN EN SWINKELS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 16 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt in artikel 29, eerste lid, «een prostituee die nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt» vervangen door: een prostituee die:

  • a. nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, en

  • b. niet werkzaam is voor of bij een exploitant aan wie een vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.

Toelichting

Dit amendement maakt dat de strafbaarstelling van degene die seksuele handelingen verricht met een prostituee die nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en die diensten aanbiedt in het vergunde circuit op grond van het onderliggende wetsvoorstel, komt te vervallen.

In het aangepaste wetsvoorstel wordt als minimumleeftijd voor het uitvoeren van het beroep van prostituee 21 jaar voorgesteld, om misstanden in de prostitutiebranche te voorkomen en tegen te gaan. Aan voornoemd leeftijdscriterium van de prostituee is in het eerste lid van artikel 29 van het wetsvoorstel de strafbaarstelling van de klant gekoppeld. Indieners zijn echter van mening dat de verantwoordelijkheid van de klant die gebruik maakt van diensten van een prostituee in het vergunde circuit, niet zover strekt dat hij/zij, voordat seksuele handelingen tegen betaling worden afgenomen, de leeftijd van de prostituee dient te verifiëren. Deze klant mag ervan uitgaan dat de vergunninghouder de leeftijd van de prostituee heeft gecontroleerd voordat hij deze prostituee de gelegenheid geeft tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling. Indien een klant gebruik maakt van de diensten van een prostituee buiten het vergunde circuit ligt de verantwoordelijkheid tot het verifiëren van de leeftijd van de prostituee volledig bij de klant. In deze situatie, waarin de klant een keuze heeft gemaakt tot het afnemen van seksuele diensten tegen betaling buiten de vergunde sector, vinden indieners het redelijk en rechtvaardig dat het risico van overtreding van de wet voor rekening van de klant komt.

Van Oosten Swinkels