Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633885 nr. 13

33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID SWINKELS

Ontvangen 16 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel M, wordt «vijf» vervangen door: drie.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche binnen drie jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd wordt.

De Wet regulering prostitutie verhoogt de minimumleeftijd voor sekswerkers naar 21 jaar. Omdat de overgangsbepaling van de wet momenteel gesteld is op één jaar, is het effect dat huidige sekswerkers van 18 en 19 jaar na één jaar hun werkzaamheden gedwongen moeten stoppen. Het gevaar is dat deze kwetsbare groep als alternatief in de illegale sector terechtkomt. Deze ontwikkeling dient daarom niet pas na vijf jaar, maar na drie jaar gemonitord te worden, om de effecten van deze wet op juist deze kwetsbare groep te kunnen evalueren en waar nodig bij te stellen.

Swinkels