Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-02-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33871-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-292354
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-02-13
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 33871
Dossiertitel Implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PbEU L 142)
Identifier kst-33871-3
Indiener I.W. Opstelten
Ondernummer 3
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-02-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PbEU L 142); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2013-2014