Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433861 nr. 7

33 861 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 juni 2014

In artikel I, onderdeel L, van het voorstel van wet wordt «aan hem een onherroepelijke strafbeschikking is opgelegd wegens het plegen van een misdrijf» vervangen door: een onherroepelijke strafbeschikking opgelegd heeft gekregen wegens het plegen van een misdrijf.

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt een technische verbetering in het wetsvoorstel doorgevoerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten