Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633852-(R2023) nr. 19

33 852 (R2023) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 8 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap» vervangen door: in verband met het schrappen van enkele uitzonderingen op de algemene naturalisatietermijn.

II

In de beweegreden wordt «ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap» vervangen door: in verband met het schrappen van enkele uitzonderingen op de algemene naturalisatietermijn.

III

In artikel I, onderdeel F, vervalt onderdeel 1.

Toelichting

De indiener van het amendement is er niet van overtuigd dat het verlengen van de naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar wenselijk dan wel noodzakelijk is. De indiener stelt zich op het standpunt dat het op een redelijke termijn kunnen verkrijgen van het Nederlanderschap van groot belang is voor het adequaat integreren van immigranten en vluchtelingen in het Koninkrijk. De indiener concludeert dat de regering in de memorie van toelichting op het voorstel van Rijkswet geen helderheid heeft verschaft over het doel dat zij met deze verlenging van de naturalisatietermijn precies beoogt. De indiener is van mening dat het in beginsel onwenselijk is wijzigingen in wetten aan te brengen waar geen duidelijke doelstelling aan is gekoppeld.

Voortman