Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-01-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33839-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-01-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 33839
Dossiertitel Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond)
Identifier kst-33839-3
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Ondernummer 3
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-01-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2013-2014